V roce 2014 nás podporují či podpořili...

Podporují nás pravidelnou měsíční částkou

Havlíková Daniela

Darovali nám částku do 1.000 Kč

p.Rusnáková, p.Králíčková, drobní dárci - příspěvky do nadační kasičky

Darovali nám částku do 10.000 Kč

dárkyně, která si nepřeje zveřejnění svého jména

Lara Vajrychová

Poskytli nám nadační příspěvek

Nadace České pojišťovny - příspěvek ve výši 24.000,- Kč

Podporují / podpořili nás prostřednictvím své profese

AHOLD

AK REPRO s.r.o. - tiskové služby

Belko Jakub, Ing. - konzultant webových stránek

Dot production - grafické práce, tisk

Glenmark - farmaceutická firma

Malý Ivan - fotograf

Phoenix communication - reklamní agentura

Krušinová Zuzana, Mgr. - právní služby

Sirotková  Jana, Ing. - lékařka

Webnode

Darovali nám věcný dar

Monika Štruncová, Jiří Šedivý, Veronika Pittnerová

Pomáhají nám pravidelně/opakovaně jako dobrovolníci

Iva Zuntová, Radka Bernovská, Katka Čadová, Kristýna Mikšíková, Michaela Hodinková,Barbora Kunová, Jan Konopásek, Jiří Šedivý, Katarína Čabalová

Pomohli nám jednorázově jako dobrovolníci

Michal Kluka, Zuzana Krušinová, Simona Slotíková