V roce 2015 nás podporují či podpořili...

Podporují nás pravidelnou měsíční částkou

Havlíková Daniela

Darovali nám částku do 1.000 Kč

drobní dárci - příspěvky do nadační kasičky

Darovali nám částku do 10.000 Kč

manželé Lenka a Ondřej Špačkovi

Poskytli nám nadační příspěvek

Nadace České pojišťovny - příspěvek poskytnut v r. 2014 a čerpání do r. 2015

Podporují / podpořili nás prostřednictvím své profese

Belko Jakub, Ing. - konzultant webových stránek

Dot production - grafické práce, tisk

Sirotková  Jana, Ing. - lékařka

Webnode

Darovali nám věcný dar

Hanka Skalná

Pomáhají nám pravidelně/opakovaně jako dobrovolníci

Jan Konopásek, Barbora Kunová