KOMU můžeme pomoci MY

Nemocným a pečujícím ( blízkým, přátelům, kamarádům), zdravotníkům a sociálním pracovníkům, kteří jsou v rámci své profese v kontaktu s lidmi s rakovinou.

Nabízíme individuální psychoterapeutické poradenství, svépomocná skupinová setkání pro nemocné i pečující,  psychosociální poradenství,    klubová setkání,  přednášky zaměřené na pečování, knihovnu atd.

Pro vás, kteří se s rakovinou setkáváte prostřednictvím své profese nabí zíme supervize.

Naše působnost je v Praze, ale rádi přivítáme i mimopražské klienty.

Všechny poskytované služby jsou zdarma.

 

S ČÍM VÁM MOHOU JEDNOTLIVÉ PROGRAMY POMOCI

 • nebýt sám, být v kontaktu a vědět, že tu je někdo pro vás. Někdo, kdo dokáže naslouchat a pomoci zorientovat se v nové životní situaci.
 • naučit se zacházet s novou realitou, jejíž součástí je rakovina
 • získat schopnost otevřeně komunikovat o  nemoci, o strachu, o pocitech
 • rozpoznat vlastní potřeby a umět si je dopřát, nebo o ně požádat okolí
 • naučit se přijímat pomoc
 • umět se vyrovnávat s tělesnými změnami, které onemocnění přináší
 • rozpoznávat situace, které vyvolávolávají stres a naučit se jim předcházet
 • zmírnit úzkost, bezmoc, beznaděj
 • posílit pocit vlastní hodnoty v době nemoci, či pečování
 • posílit sebekontrolu a vlastní zodpovědnost
 • najít smysl, proč jít dál a nepodlehnout těžké situaci
 • zjistit, že v tom nejsem sám