Nabízíme vám služby našich terapeutů, se kterými můžete sdílet nelehkou životní situaci.

Terapeut Vám pomůže

 • nebýt sám, být v kontaktu a vědět, že tu je někdo pro vás. Někdo, kdo dokáže naslouchat a pomoci zorientovat se v nové životní situaci.
 • naučit se zacházet s novou realitou, jejíž součástí je rakovina
 • získat schopnost otevřeně komunikovat
 • rozpoznat vlastní potřeby a umět si je dopřát, nebo o ně požádat okolí
 • naučit se přijímat pomoc
 • umět se vyrovnávat s tělesnými změnami, které onemocnění přináší
 • naučit se vyjadřovat pocity, zejména ty negativní
 • rozpoznávat situace, které vyvolávolávají stres a naučit se jim předcházet
 • zmírnit úzkost, bezmoc, beznaděj
 • posílit pocit vlastní hodnoty v době nemoci
 • posílit sebekontrolu a vlastní zodpovědnost
 • najít smysl, proč jít dál a nepodlehnout těžké situaci
 • zjistit, že v tom nejsem sám