Poslání a vize MAGDALÉNY

MAGDALÉNA vznikla na podporu všem, kteří se jakýmkoli způsobem dostali či dostávají do kontaktu s onkologickým onemocněním. Na podporu pečujících a nemocných, ale i celých rodin. Vznikla s cílem poskytovat v rámci svých možností podpůrnou pomoc lidskou, psychosociální, odbornou a finanční.

Poskytnout pomoc tam, kde ji nemůže poskytnout zdravotnické zařízení ani stát. Zmírnit dopad nemoci na život pacientů a jejich okolí, pečovat o psychiku, ukázat možnost zachování si plnohodnotného života v nemoci, odstranit pocit izolace nemocného i pečujícího, zmírnit všudypřítomný strach a obavy.

Umožnit setkávání se s lidmi se stejným osudem jinde, než v nemocnici, najít si díky nemoci nové vztahy a potěšit svojí duši.

V prvním roce života MAGDALÉNY, 22.3.2012 - 22.3.2013, jsme se věnovali prvním krůčkům :

 • vytvořili jsme webové stránky, postupně jsme rozšiřovali náš tým
 • sehnali a zařídili jsme prostory v Emauzích
 • pečovali jsme o pečující prostřednictvím individuálních konzultací a svépomocných skupin s cílem ukázat, jak komunikovat v nemoci, o nemoci, o pomoci, o bezmoci, ukázat, jak naslouchat a jak být ve vztahu s nemocným přirozený
 • začali jsme poskytovat psychologické poradenství a inetrnětové sociální poradenství
 • nabídli jsme relaxační a uvolňovací cvičení pro pečující
 • otevřeli jsme klub MAGDALÉNA, místo pro setkávání se mezi sebou

Ve druhém roce života MAGDALÉNY, 22.3.2013 - 22.3.2014 jsme navázali na to, co jsme se naučili v roce předchozím, přidali jsme další aktivity :

 • individuální konzultace a podpůrná skupinová setkání pro nemocné i pečující
 • uvolňovací a relaxační cvičení pro pacienty i pečující
 • supervize dobrovolníkům a lidem v pomáhajících profesích
 • internetové sociální poradenství
 • odborné přednášky pro veřejnost, související s onkologickým onemocněním
 • navázání spolupráce s neziskovými organizacemi, s podobným zaměřením
 • medializace proč je důležité pečovat a jak pečovat

Ve třetím roce života MAGDALÉNY, 22.3.2014 - 22.3.2015 se zaměříme na rozvíjení toho, co už umíme a budeme přidávat nové :

 • individuální konzultace a podpůrná skupinová setkání pro nemocné i pečující
 • pravidelná setkávání pečujících "Čaj o páté", vždy na dané téma
 • klubové a volnočasové aktivity
 • supervize dobrovolníkům a lidem v pomáhajících profesích
 • internetové sociální a psychoterapeutické poradenství
 • odborné přednášky pro veřejnost, související s pečováním
 • nastartování projektu MAGDALÉNA a TOTUM "Pečujeme v jednom kole" pro spolupráci neziskových organizací
 • medializace proč je důležité pečovat a jak pečovat

Ve čtvrtém roce života MAGDALÉNY, 22.3.2015 - 22.3.2016 chceme navázat na předchozí zkušenosti a vyjít vstříc potřebám pečujícím :

 • individuální konzultace a podpůrná skupinová setkání pro  pečující / Praha a Tábor
 • pravidelná setkávání pečujících, vždy na dané téma / Tábor
 • klubové a volnočasové aktivity / Tábor
 • supervize lidem v pomáhajících profesích / Praha, Tábor
 • internetové psychoterapeutické poradenství
 • vzdělávací přednášky pro veřejnost, související s pečováním / Tábor
 • společné projekty s Domácím hospicem Jordán v Táboře

 

 

... další vývoj a rozvoj MAGDALÉNY ve prospěch nemocných i pečujících necháváme otevřený. Uvidíme, kam MAGDALÉNA s naší i vaší pomocí během následujích dvou let dojde. Věříme, že si najde své místo ve vašich srdcích. Děkujeme za spolupráci, pomoc, důvěru i podporu, kterou nám jakýmkoli způsobem poskytnete.