MAGDALÉNA tým

PhDr. Martin Wagenknecht, odborný garant MAGDALÉNY

Od roku 2000 pracuje jako klinický psycholog a psychoterapeut ve zdravotnictví, působí jako lektor výcviků v logoterapii a EA a je členem Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu.

Yvona Kunová, skupinové a individuální terapie, poradenství pro pečující a nemocné

Má vlastní poradenskou praxi, 35 let se věnuje jako dobrovolník onkologicky nemocným a pečujícím, absolvovala stáže v hospicích a roční stáž v Krajské liberecké nemocnici jako terapeut skupinové terapie. Má 5ti letý psychoterapeutický výcvik SUR, roční výcvik v supervizi pro pomáhající profese, nyní prochází 5ti letým výcvikem v logoterapii a existenciální analýze. Je členem Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu.

MUDr. Petra Holečková MBA, onkolog

Paní doktorka má dlouholetou odbornou praxi v Nemocnici Na Bulovce, věnuje se klinické onkologii a radiační onkologii. Má řadu dalších odborných aktivit, přednáší, vyučuje na 1.LK UK a na Vysoké škole zdravotnické, publikuje, atd. Je zakládající členkou Českomoravského intitutu pro supervizi a koučink a supervizorkou.

MUDr. Červenková - Šefrnová, psychiatrické konzultace

V rámci své vlastní psychiatrické ambulanci poskytuje konzultace a terapie v oboru psychiatrie a psychoterapie.

MUDr. Karel Saur, supervize

Iva Zuntová, koterapeut, dobrovolník

Pracuje v psychiatrické ambulanci. Je absolventkou komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii, orientovaného na experienciální a psychosomatický přístup. Má dvouletý výcvik v profesních dovednostech pro pracovníky v pomáhajících profesích a výcvikový kurs telefonické krizové intervence. 

Bc. Jan Konopásek, terapeut, dobrovolník

Projektový manager s několikaletou praxí v oblasti projektového řízení. Jeho práce ho přivedla k zájmu o druhé a k pomáhající profesi. Nyní absolvuje 5ti letý psychoterapeutický výcvik SUR a studuje Na PVŠPS obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.

 

Náš tým se stále vyvíjí, jsme otevřená skupina, chcete-li se k nám přidat, napište nám.