Dárci a sponzoři

Děkujeme všem, kteří se rozhodli jakkoli podpořit činnost MAGDALÉNY. Svou nezištnou pomocí, dobrovolnictvím, finančním či věcným darem.

Patříte-li mezi ty, kteří přemýšlí o tom jak pomoci, podívejte se na kapitolku "JAK můžete pomoci VY".