MAGDALÉNA, nadační fond, byl založen 22. března 2012.

Zřizovateli fondu jsou manželé Yvona a Luboš Kunovi, kteří se rozhodli pro tento krok na základě osobní zkušenosti paní Yvony Kunové s doprovázením kamarádky Magdalény v posledních měsících, týdnech a dnech života. Magdaléna zemřela 22. března 2009 na rakovinu slinivky břišní ve věku 43 let. 22. července by slavila svátek.

"Bylo to poprvé, kdy jsem byla tak blízko člověku s onkologickým onemocněním, tak blízko tomu, kdo slyšel z úst lékaře - máte rakovinu, kdo byl zmatený, vystrašený, ale přesto odhodlaný - já to zvládnu, kdo podstupoval množství nepříjemných vyšetření, zákroků, chemoterapií ... kdo strávil nekonečně mnoho hodin v čekárnách, mnoho hodin přemýšlením o tom, co bude, jestli a jak svoji diagnozu sdělit rodině?!

S Magdalénou jsme se znaly 28 let, byly jsme spolužačky z gymnázia. Nebyly jsme úplně blízké přítelkyně, ale osud tomu chtěl, abychom se ke konci života Magdalény setkaly nablízko. Možná se na mě obrátila proto, že sama mám 25 let chronický zánět slinivky břišní, možná ... Setkání s Magdalénou a to, že si mne pustila tak blízko, mi umožnilo uvědomit si, jak i "nepatrná" pomoc může mít velký význam, jak důležitá může být" pouhá přítomnost" beze slov, jakou moc má naslouchání, jak je důležité mluvit o nemoci ... a to nejen pro nemocného, ale i pro okolí, pro rodinu, pro přátele.

Snažím se v každém vztahu hledat nové cesty, zkušenosti a prostředky k tomu, jak jít dál, jak vnést stopu setkání s daným člověkem do plynutí svého života - a tak i vztah s Magdalénou je pro mě stále živý, pokračuje, protože právě díky němu jsem si uvědomila, jak jít životem dál, jak ho neustále naplňovat. A MAGDALÉNA, nadační fond, je jednou z těchto stop.

"...s díky Magdě, která je tu stále se mnou." Yvona Kunová

Posláním MNF je :

Poskytovat podpůrnou psychosociální péči lidem s nádorovým onemocněním, a těm, kteří o ně pečují. Rodinným příslušníkům, přátelům, zdravotníkům, sociálním pracovníkům i dobrovolníkům.

Vytvořit místo setkávání pro všechny, kterých se nemoc jakkoli dotýká. Nebýt v izolaci navzdory zdravotním překážkám, navzdory onkologickému onemocnění, navzdory osudu.

Ukázat, jak být nemocným a jejich blízkým nablízku, jak zmírnit dopad vážného onemocnění na psychiku nemocných i pečujících.

Naučit vás, jak komunikovat v nemoci, o nemoci, o pomoci, o bezmoci. 

 

MAGDALÉNA nabízí pomoc v oblasti duševní, spirituální, sociální i finanční těm, kteří jsou s onkologickým onemocněním v kontaktu.